PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Privremeno zapošljavanje je koncept kojim Agencija kao poslodavac ustupa svog radnika na korištenje Korisniku. Agencija s Korisnikom potpisuje Sporazum o ustupanju radnika, a s radnikom Ugovor o radu.

UGOVOR O RADU

Agencija sa svojim radnicima diljem Hrvatske potpisuje Ugovor o radu, koji radnicima jamči Zakonom o radu zajamčena prava. Administraciju, prijavljivanje, osiguravanje i plaćanje radnika obavlja Agencija.

SPORAZUM O USTUPANJU RADNIKA

Ugovor između Agencije i Korisnika koji definira ustupanje radnika, odnose i opće uvjete poslovanja.

UPUTNICA ZA RAD

Agencija upućuje svoje radnike Korisniku na obavljanje posla.

shema privremenog zapošljavanja

ŠTO VI DOBIVATE?

Jednostavnije do uspjeha.

© DEMANO privremeno zapošljavanje d.o.o.
Izradio Virtualni Atelier d.o.o.