IZRAČUN PLAĆE

DEMANO izračun plaća aplikacija se usklađuje sa zakonskim propisima i dostupna je na AppStore-u i Android Marketu.


iPhone screenshot

Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Unesite vašu plaću:

Mjesto
prebivališta (prirez):


Broj djece:

Stupanj
invaliditeta:

Broj
uzdržavanih osoba:


UPUTE

Unesite iznos plaće te klikom na "Izračunaj bruto" / "Izračunaj neto" odaberite vrstu izračuna koji želite. Prema potrebi odaberite ostale opcije.

Mjesto prebivališta

Ako vašeg mjesta prebivališta nema na popisu odaberite opciju "Bez prireza".

Stupanj invaliditeta

Odaberite odgovarajući stupanj invaliditeta.

Broj djece

Broj djece navedenih na Vašoj poreznoj kartici kao Vaši uzdržavani članovi obitelji.

Broj uzdržavanih osoba

Broj ostalih članova obitelji koji su na Vašoj poreznoj kartici navedeni kao uzdržavane osobe.

IZRAČUN

Jednostavnije do uspjeha.

© DEMANO privremeno zapošljavanje d.o.o.
Izradio Virtualni Atelier d.o.o.